परिक्षा मिति सरेको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना

College Admin

18 Dec 2017

आज ३ पौष, २०७४ मा  हुने भनिएको  B.Sc. (Hons.)  Agriculture र  B.V. Sc. & A.H. का सबै परिक्षाहरु  पौष ३०, २०७४ गतेका लागि सरेको छ।

परिक्षा सम्बन्धि बाकी जानकारीका लागि पुर्वान्चल बिश्वबिद्धालयको वेबसाईट हेर्दे  गर्नुहोला।।।।।।

Recent News